Gửi tin nhắn
Xiamen Fuyilun Industry And Trade Co., Ltd
Nhà Sản phẩm

Túi giấy kraft

hd hd hd hd

Túi giấy kraft

Bao bì thực phẩm có thể phân hủy sinh học Túi giấy kraft có tay cầm xoắn

Bao bì thực phẩm có thể phân hủy sinh học Túi giấy kraft có tay cầm xoắn

Túi giấy Kraft nâu có thể tái chế có thể phân hủy sinh học được tái chế

Túi giấy Kraft nâu có thể tái chế có thể phân hủy sinh học được tái chế

Lớp phủ UV Túi giấy Kraft 125 Gram có thể tái chế để đóng gói mua sắm

Lớp phủ UV Túi giấy Kraft 125 Gram có thể tái chế để đóng gói mua sắm

Túi giấy kraft có thể tái chế với tay cầm xoắn Túi giấy mua sắm có thể tái sử dụng

Túi giấy kraft có thể tái chế với tay cầm xoắn Túi giấy mua sắm có thể tái sử dụng

Page 1 of 1