Gửi tin nhắn
Xiamen Fuyilun Industry And Trade Co., Ltd
Nhà Sản phẩm

Xô đựng thực phẩm bằng giấy

hd hd hd hd

Xô đựng thực phẩm bằng giấy

KFC Công suất cao Xô giấy gà rán gia đình dùng một lần có nắp

KFC Công suất cao Xô giấy gà rán gia đình dùng một lần có nắp

Loại thực phẩm Thùng giấy dùng một lần Thùng đựng bắp rang bơ 150oz Thùng gà rán

Loại thực phẩm Thùng giấy dùng một lần Thùng đựng bắp rang bơ 150oz Thùng gà rán

Thùng gia đình dày tùy chỉnh Hộp thức ăn nhanh Thùng gà rán dùng một lần

Thùng gia đình dày tùy chỉnh Hộp thức ăn nhanh Thùng gà rán dùng một lần

Thùng giấy đựng gà rán Gia đình hạnh phúc Xô xô giấy đựng thức ăn có nắp

Thùng giấy đựng gà rán Gia đình hạnh phúc Xô xô giấy đựng thức ăn có nắp

Bán buôn Giấy dùng một lần Thùng đựng bỏng ngô Thùng đựng gà rán Thùng giấy đựng thức ăn

Bán buôn Giấy dùng một lần Thùng đựng bỏng ngô Thùng đựng gà rán Thùng giấy đựng thức ăn

Xô đựng thực phẩm bằng giấy dùng một lần 150oz có thể phân hủy sinh học cho bỏng ngô

Xô đựng thực phẩm bằng giấy dùng một lần 150oz có thể phân hủy sinh học cho bỏng ngô

Có thể tùy chỉnh Gà rán Thùng giấy Thực phẩm Mang ra Thùng cánh gà

Có thể tùy chỉnh Gà rán Thùng giấy Thực phẩm Mang ra Thùng cánh gà

Page 1 of 1